Regels omtrent een APK-keuring

Bij een APK-keuring komen verschillende regels kijken, wanneer u dit nog niet vaak gedaan hebt is het goed om van te voren te zorgen dat u goed op de hoogte bent van wat wel en niet mag bijvoorbeeld. In deze blog geven wij wat meer informatie over de APK-keuring en wat er allemaal bij kan komen kijken.

Wat is een APK-keuring?

In Europa is de APK een wettelijk verplichte keuring, tijdens deze keuring beoordeelt een keurmeester de auto op onder andere verkeersveiligheid, milieu en registratie. De APK is een momentopname waarbij een beeld wordt gegeven van de technische staat van de auto op het moment van keuring. Hierdoor is een geldige APK geen garantie dat u de rest van het jaar veilig met uw auto kunt blijven doorrijden. 

Met een verlopen APK naar de garage

Wanneer uw APK bijna afloopt is het belangrijk om zo snel mogelijk een afspraak te maken om uw auto opnieuw te laten keuren. Toch kan het soms voorkomen dat een garage het druk heeft waardoor u pas langs kan komen nadat uw APK is verlopen, maar mag u dan alsnog naar de garage rijden voor deze keuring? Simpel gezegd, dit mag nog. Toch zitten er nog wel een aantal voorwaarden aan verbonden. 

De belangrijkste voorwaarde is dat u kunt aantonen dat uw APK-keuring voor de desbetreffende dag gepland staat, neem hiervoor dus altijd een schriftelijke bevestiging mee waarop de datum en het tijdstip van de afspraak te zien is. Een geprinte bevestigingsmail volstaat hierin al. Wanneer uw afspraak niet gepland staat voor de dag dat u stil gezet wordt bent u alsnog in overtreding. 

Auto afgekeurd bij APK-keuring

Het kan voorkomen dat uw auto afgekeurd wordt tijdens een APK-keuring, het is belangrijk dat u dan zo snel mogelijk stappen onderneemt om uw auto weer veilig te maken. De makkelijkste stap om te ondernemen is de gevonden gebreken te laten repareren om vervolgens een herkeuring aan te vragen. 

Bij een afgekeurde APK-keuring krijgt u van uw monteur een overzicht met de reparaties welke noodzakelijk zijn om uw auto weer APK goedgekeurd te krijgen. Dit alles kunt u zien in het zogeheten keuringsrapport. 

Omdat het erg vervelend is om na een afgekeurde APK zonder auto te zitten is het slim om uw APK-keuring te combineren met een grote beurt. Tijdens een grote beurt worden altijd een aantal standaard onderdelen nagelopen, deze onderdelen komen vaak overeen met de lijst van aandachtspunten van een APK. Bij het combineren van uw grote beurt met APK bespaart u zowel tijd als ook kosten omdat het in een keer gedaan wordt. 

In sommige gevallen komt het voor dat iemand het niet eens is met de uitslag van een APK-keuring. Hiervoor kan een bezwaar ingediend worden, wanneer u dat wil doen dient u dat direct na ontvangst van het rapport te doen. De volgende stap in dat proces is de aanvraag van een herkeuring bij het RDW, deze dient u zelf te betalen. Wanneer vervolgens uit deze herkeuring blijkt dat de auto onterecht is afgekeurd krijgt u dit bedrag weer terug.